Zgodbe Alpskega mleka

Kmetija Pr’ Kendu

Na kmetiji Pr’ Kendu domuje družina Prezelj. »Sva tretja generacija gospodarjev in še preden sva z ženo Katico prevzela kmetijo od njenih staršev, sem tu redno pomagal, to delo mi je naravno in rad ga opravljam,« pove Robert, ko se ozre po travniku, kjer se pase čreda krav – molznic imajo 40, zraven pa še dodatnih 20 za nadaljnjo vzrejo.

»Ko govorimo o kravah, se ne pogovarjamo o številkah, vsaka ima svoje ime, prav vsako dobro poznamo,« pojasni Katica.

Verjame, da se na slovenskih kmetijah, ki so manjše, lepše skrbi za živali, saj je zaradi manjšega števila le-teh vse skupaj bolj obvladljivo, poleg tega pa vsako žival zelo dobro poznajo in vedo kakšne potrebe ter lastnosti ima.

»Skušamo jim omogočiti čim boljše počutje in veliko gibanja, zato tudi v hlevu niso privezane, zunaj na travnikih pa so toliko mesecev v letu, kolikor omogoča vreme.«

Kmetovanje je pogosto naporno, delovniki pa dolgi, vendar kljub temu Katica in Robert v delu uživata, pravita, da si drugačnega življenja ne predstavljata. Upata, da bodo imeli željo po ohranjanju družinske tradicije tudi otroci in da bo, ko bo čas za to, eden izmed njih prevzel vodenje kmetije.

Deli: