Novo! Pritrjen pokrovček za lažjo reciklažo!

Alpsko mleko ima nov pokrovček, ki je pritrjen na embalažo in je zato bolj prijazen do okolja ter enostavnejši za odpiranje.

Doslej so se plastični pokrovčki namreč pogosto izgubili ali so bili odvrženi v naravo in sploh niso prišli do zabojnika za recikliranje.

Zakaj je pokrovček pritrjen?

Pokrovček je pritrjen z namenom, da ga odvržeš skupaj z embalažo in se tako učinkovito reciklira. To določa evropska direktiva s predpisom o enkratni uporabi plastike (EU SUP), katere namen je zmanjšati količino plastičnih odpadkov v našem okolju.

Kako pokrovček deluje?

Pokrovček deluje po preprostem mehanizmu »odpiranja na klik«.
Za odpiranje embalaže pokrovček enostavno dvigni.

Za zapiranje pokrovček potisni navzdol, da zaslišiš »klik«.
Ta zvok zagotavlja, da embalaža tesni in se vsebina ne bo polivala niti v ležečem položaju.

Pokrovček lahko za lažje nalivanje po potrebi tudi obračaš.

Klikni na video in spoznaj novi pokrovček!

Kako recikliraš embalažo?

Ko je embalaža prazna, jo preprosto odvrzi skupaj s pokrovčkom v koš za embalažo. Pokrovčka ne odstranjuj, saj le tako skupaj z embalažo prispe do zabojnika za recikliranje, kjer bodo plastiko ustrezno predelali v nove izdelke.

Zakaj ima Alpsko mleko nov pokrovček?

Približno 1/3 vse plastične embalaže ni pravilno reciklirane in pristane v naravi. Plastika pa lahko potrebuje več sto let, da se razgradi. Alpsko mleko zato podpira cilje direktive EU o enkratni uporabi plastike (SUP), ki zmanjšuje vpliv plastičnih izdelkov na okolje. Vsi evropski proizvajalci izdelkov, ki uporabljajo plastične pokrovčke, so dolžni do julija 2024 vpeljati nove pokrovčke, ki ostanejo pritrjeni na embalažo in tako prispevajo k zmanjšanju plastičnih odpadkov ter negativnih vplivov na okolje.

Zakaj je pokrovček videti drugače?

Pokrovček je preoblikovan tako, da nov mehanizem sledi navodilom evropske direktive o plastiki za enkratno uporabo (SUP), ki bo začela veljati v Evropi poleti 2024. Novi pokrovček je zasnovan tako, da se ga ne da enostavno ločiti od embalaže. To bo pripomoglo k zmanjšanju plastičnih odpadkov in negativnih vplivov na podnebne spremembe.

Zakaj se pokrovček težko odpira?

Vsaka sprememba zahteva čas, da se nanjo navadimo. Če slediš navodilom pravilne uporabe pokrovčka, je odpiranje in zapiranje preprosto in celo lažje kot prej.

Ali embalaža po odprtju pušča?

Ne. Če embalažo Alpskega mleka pravilno zapreš – tako, da zaslišiš »klik«, bo ta dobro tesnila in se vsebina ne bo polivala niti v ležečem položaju.

Ali je iz embalaže z novim pokrovčkom težko piti?

Novi pokrovček je narejen tako, da ga lahko tudi zavrtiš v poljubno smer. Tako je pitje neposredno iz embalaže lažje.

Kako novi pokrovček pomaga ohranjati naše okolje?

Na razvoj novega pokrovčka so vplivale predvsem trajnostne značilnosti s ciljem zmanjšanja količine plastičnih odpadkov ter preprečevanja pogostih primerov, ko pokrovčki pristanejo v naravi.

Kaj je bilo narobe s starim pokrovčkom?

Vsi evropski proizvajalci izdelkov, ki na embalažah uporabljamo plastične pokrovčke, smo dolžni stare pokrovčke nadomestiti z novimi. To veleva evropska direktiva o enkratni uporabi plastike (SUP), ki bo začela veljati julija 2024 in cilja na zmanjšanje odpadne plastike v okolju.

Zakaj so novi pokrovčki boljši od starih?

Trajnostne značilnosti, ki stojijo za razvojem novega pokrovčka, so povezane predvsem z zmanjšanjem plastičnih odpadkov in preprečevanjem njihovega kopičenja v naravi. Ker je pokrovček zdaj pritrjen na embalažo, bo odslej lažje pravilno razvrstiti in reciklirati vse njene dele.

Kdaj se bodo stari pokrovčki vrnili na embalažo?

Glede na to, da bodo od julija 2024 pritrjeni pokrovčki obvezni za vse proizvajalce pijač v EU, bodo v prihodnjih letih postali nov standard, na katerega se bo treba navaditi.

Zakaj drugi produkti (sokovi, mleka drugih proizvajalcev) nimajo pritrjenih pokrovčkov?

Pritrjene pokrovčke bodo sčasoma morali vpeljati vsi proizvajalci izdelkov, ki uporabljajo plastične pokrovčke, saj jim tako narekuje evropska direktiva o enkratni uporabi plastike (SUP), ki bo začela veljati julija 2024.

Kako naj pravilno zavržem embalažo?

Embalažo Alpskega mleka z novim pokrovčkom pravilno zavržeš tako, da pokrovčka ne odstranjuješ. Embalažo skupaj s pokrovčkom preprosto odvrzi v koš za embalažo. Od tam naprej bo za ponovno uporabo plastike poskrbel proces reciklaže.